კომპანიის ბლოგი

BPCProcessing-მა გამოუშვა Sandbox კლიენტებისთვის
Sandbox – ეს არის ვირტუალური გარემო, სადაც შეიძლება SmartVista-ს საბაზო ფუნქციონალის, კერძოდ კი საბანკო ბარათებთან მუშაობის გადაწყვეტილებების, ტესტირება.
11 января 2024
საბანკო ბარათების ემისია
დღეს საბანკო ბარათი აქვს პრაქტიკულად ყველა ადამიანს. ის მიბმულია საბანკო ანგარიშზე, რომელზეც ხდება ხელფასის, სტიპენდიის, სოციალური გადასახადების და სხვა დანარიცხების ჩარიცხვა.
20 ноября 2023
საბანკო ბარათების ეკვაირინგი
– ფინანსური ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული მოთხოვნადი მომსახურება. ის სავაჭრო საწარმოებს აძლევს საშუალებას აწარმოონ უნაღდო ანგარიშსწორებები მყიდველებთან და კლიენტებთან მუშაობისას. ბევრ ადამიანს ურჩევნია საქონლის და მომსახურების საფასურის გადახდა პლასტიკური ბარათების მეშვეობით – ეს მოსახერხებელია, სწრაფი და მარტივი.
20 ноября 2023
გადასახადების პროცესინგი
პროცესინგი – ეს ყველა იმ ოპერაციის ერთობლიობაა, რომლებიც სრულდება გადასახადების გატარებისას და მიმღების ანგარიშზე ფულადი სახსრების ჩარიცხვისას. გამოცხადებული ოპერაციების ჩატარება შესაძლებელია ელექტრონული ბანკინგის მაღალი სარესურსო და პროგრამული სიმძლავრეების მეშვეობით.
20 ноября 2023
ონლაინ გადახდები: უსაფრთხოება და მოხერხებულობა კლიენტისთვის
ონლაინ გადასახადები კლიენტებისთვის მოხერხებულია და კომფორტული, მაგრამ მნიშვნელოვანია აგრეთვე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ამ გადასახადების შესრულებისას.
31 октября 2023
როგორ გავზარდოთ პატარა ბანკის შემოსავლები ეკვაირინგის მეშვეობით
BPCProcessing გვთავაზობს ბანკების შემოსავლიანობის გაზრდას და დამატებითი პროდუქტების და მომსახურების გაყიდვის დამატებითი შესაძლებლობების შექმნას ეკვაირინგის სერვისის მეშვეობით.
31 октября 2023
Let’s talk!
Contacts Dubai UAE
Phone:
Address:
>> Office 104, first floor, building 15, Dubai Internet City, Dubai, United Arab Emirates
Имя *
Номер телефона *
Email
Название компании
Сообщение
Компания BPC нуждается в контактной информации, которую вы нам предоставляете, чтобы связаться с вами по поводу наших продуктов и услуг. Вы можете отказаться от подписки на эти сообщения в любое время. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности для получения информации о том, как отказаться от подписки, а также с нашей политикой конфиденциальности и обязательствами по защите вашей конфиденциальности. Политика конфиденциальности.
Ваш браузер устарел, рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой, более современный.