Smart Hosting

Smart Hosting

ჰოსტინგ-მოდელი ეს არის საკუთარი საპროცესინგო ბიზნესის განვითარების ეფექტური მეთოდი. ეს არის რაციონალური მიდგომა in-house საპროცესინგო ცენტრის აგებისადმი, რომლის თანაობისას დამკვეთი იღებს კონკურენტული ბრძოლის ეფექტურ ინსტრუმენტს.

გთავაზობთ უმოკლეს ვადაში გაშალოთ ბანკის საპროცესინგო სისტემა BPCProcessing-ის სპეციალიზირებულ და სერტიფიცირებულ IT-ინფრასტრუქტურაზე. SmartHosting-ის ჩარჩოებში ბანკს უჩნდება სწორედ იმ ინფრასტრუქტურის მიღების საშუალება, რომელიც შეესაბამება მისი ბიზნესის მასშტაბებს, აქ და ახლა. ჩვენ საკუთარ თავზე ვიღებთ IT-ინფრასტრუქტურის აუდიტს და მისი გაფართოების საჭიროების შემთხვევაში ვაკეთებთ ამის შესახებ წინასწარ შეტყობინებას, რაც მნიშვნელოვანია. SmartHosting ითვალისწინებს საკუთარი ტექნოლოგიური პლატფორმის თანდათანობით შექმნას.

  • დანახარჯების მინიმუმამდე დაყვანა: ვამცირებთ დანახარჯებს ინფრასტრუქტურაზე და შემდგომ განახლებაზე
  • სისტემური და მონაცემთა ბაზის პროგრამული უზრუნველყოფა
  • PCI DSS კონტური
  • ვათავისუფლებთ IT-ადმინისტრატორების რესურსებს
  • ადაპტაცია კიბერუსაფრთხოების რეგულატორის ახალ მოთხოვნებთან
  • საკუთარი პროცესინგი ღრუბელში
  • ხელმისაწვდომობა 99,99%.

BPCProcessing-ს აქვს ძლიერი და დრეკადი ინფრასტრუქტურა, რომელიც პასუხობს ბიზნესის მოთხოვნებს: მასშტაბირება, ტექნიკური მხარდაჭერა, მორალურად გაცვეთილი მოწყობილობის და პეოგრამული უზრუნველყოფის შეცვლა, სერტიფიცირება, ტექნიკური პერსონალის შერჩევა და ა. შ.

Другие продукты
ეკვაირინგი

სავაჭრო და ინტერნეტ ექვაირინგის ჩართვა.
მიეცით თქვენს კლიენტებს საშუალება ნებისმიერ რეგიონში გამოიყენონ გადახდის მათთვის უფრო სასურველი ხერხი. შეამცირეთ დაწკაპუნებების რაოდენობა შეძენას, გაყიდვას და ჩექაუთს შორის. კლიენტების უნაკლო გამოცდილება – ბიზნესის ზრდის საუკეთესო გარანტიაა.

Подробнее
ეკვაირინგი
გადარიცხვები და გადახადები

მომსახურების და საქონლის საფასურის გადახდა არასდროს ყოფილა ასე სწრაფი და კომფორტული. გადარიცხვების ყველა სცენარის: С2С, B2B, C2B მხარდაჭერა, აგრეთვე მაღაზიაში, საიტზე, მოწოდებისას გადახდის ერთიანი გადაწყვეტილება.

Подробнее
გადარიცხვები და გადახადები
ემისია

ნებისმიერი ფორმატის ბარათების გამოშვების გადაწყვეტილება: prepaid, ვირტუალური, კლასიკური.
დრეკადი და პერსონალიზებული ინსტრუმენტი ნებისმიერი სახეობის ბარათების (პლასტიკური, უკონტაქტო და მთლიანად ვირტუალური) გამოშვებისთვის. ფული ნებისმიერ მოწყობილობაზე.

Подробнее
ემისია
უსაფრთხოება და ფროდ მონიტორინგი

ინტელექტუალური პლატფორმა თაღლითობისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად.
ყოველთვის ერთი ნაბიჯით წინ იყავით BPCProcessing-ის ფროდ მონიტორინგის კომპლექსურ სერვისთან ერთად. ჩვენი უნიკალური სისტემა მუდმივად აანალიზებს მონაცემების დიდ მოცულობას, რეალური დროის რეჟიმში საეჭვო კანონზომიერებების და დარღვევების გამოვლენით.

Подробнее
უსაფრთხოება და ფროდ მონიტორინგი
BPC LAB

ლაბორატორია საკუთარი საბანკო გადაწყვეტილებების შექმნისა და შემუშავებისთვის.
განავითარეთ ბიზნესი, დატესტეთ ახალი სერვისები და პეროდუქტები ჩვენს პლატფორმაზე. მაღალმწარმოებლური ინფრასტრუქტურა და შეუზღუდავი შესაძლებლობები პროექტების მასშტაბირებისთვის.

Подробнее
BPC LAB
ეკვაირინგი
გადარიცხვები და გადახადები
ემისია
უსაფრთხოება და ფროდ მონიტორინგი
BPC LAB
მოგვწერეთ, აუცილებლად დაგიკავშირდებით და დეტალურად განვიხილავთ თქვენთვის საინტერესო სერვისს.
დაკავშირება ჩვენთან
აქ შეგიძლიათ შეამოწმოთ ჩვენი დამუშავების რამდენიმე ძირითადი ფუნქცია, მაგალითად, ვირტუალური ბარათის გაცემა, კლიენტების რეგისტრაცია.
Sandbox