BPC LAB

BPC LAB

განავითარეთ ბიზნესი, დატესტეთ ახალი სერვისები და პეროდუქტები ჩვენს პლატფორმაზე. მაღალმწარმოებლური ინფრასტრუქტურა და შეუზღუდავი შესაძლებლობები პროექტების მასშტაბირებისთვის.

BPCProcessing შეიძლება ბანკისთვის იქცეს ინოვაციური პროექტების ლაბორატორიად, ან მოხდეს მისი გამოყენება ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების ნაწილის აუთსორსინგისთვის. სერვისის უდავო პლუსი: კლიენტს შეუძლია გაამახვილოს ყურადღება პირველხარისხოვანი ამოცანების გადაჭრაზე და არ მოსცდეს IT სფეროში არსებული მნიშვნელოვანი, მაგრამ ყურადღების გამფანტავი პრობლემების გადაჭრაზე.

  • ახალი საბანკო პროდუქტების სრულად გაშვება
  • ეფექტური მაჩვენებელი Time2market
  • წარმატებული პროდუქტების გადატანა საკუთარ ინფრასტრუქტურაზე
  • ინდივიდუალური მიდგომა
  • მომიჯნავე სისტემების სხვა სოფტთან ადაპტაციის აუცილებლობის არარსებობა
  • დრეკადი ტარიფიკაცია

BPCLab – ეს არის IT-ინფრასტრუქტურის თანხლება და ორგანიზაციის IT-მხარდაჭერა.

ჩვენ ვთავაზობთ როგორც რესურსულ, ასევე ფუნქციონალურ აუტოსორსინგს, ეს იძლევა საკუთარი IT-სისტემის შენახვის ხარჯების მნიშვნელოვნად შემცირების, კონკურენტუნარიანობის ამაღლების და საკადრო რესურსების შევსების საშუალებას.

Другие продукты
ეკვაირინგი

სავაჭრო და ინტერნეტ ექვაირინგის ჩართვა.
მიეცით თქვენს კლიენტებს საშუალება ნებისმიერ რეგიონში გამოიყენონ გადახდის მათთვის უფრო სასურველი ხერხი. შეამცირეთ დაწკაპუნებების რაოდენობა შეძენას, გაყიდვას და ჩექაუთს შორის. კლიენტების უნაკლო გამოცდილება – ბიზნესის ზრდის საუკეთესო გარანტიაა.

Подробнее
ეკვაირინგი
გადარიცხვები და გადახადები

მომსახურების და საქონლის საფასურის გადახდა არასდროს ყოფილა ასე სწრაფი და კომფორტული. გადარიცხვების ყველა სცენარის: С2С, B2B, C2B მხარდაჭერა, აგრეთვე მაღაზიაში, საიტზე, მოწოდებისას გადახდის ერთიანი გადაწყვეტილება.

Подробнее
გადარიცხვები და გადახადები
ემისია

ნებისმიერი ფორმატის ბარათების გამოშვების გადაწყვეტილება: prepaid, ვირტუალური, კლასიკური.
დრეკადი და პერსონალიზებული ინსტრუმენტი ნებისმიერი სახეობის ბარათების (პლასტიკური, უკონტაქტო და მთლიანად ვირტუალური) გამოშვებისთვის. ფული ნებისმიერ მოწყობილობაზე.

Подробнее
ემისია
უსაფრთხოება და ფროდ მონიტორინგი

ინტელექტუალური პლატფორმა თაღლითობისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად.
ყოველთვის ერთი ნაბიჯით წინ იყავით BPCProcessing-ის ფროდ მონიტორინგის კომპლექსურ სერვისთან ერთად. ჩვენი უნიკალური სისტემა მუდმივად აანალიზებს მონაცემების დიდ მოცულობას, რეალური დროის რეჟიმში საეჭვო კანონზომიერებების და დარღვევების გამოვლენით.

Подробнее
უსაფრთხოება და ფროდ მონიტორინგი
Smart Hosting

ბანკის საპროცესინგო სისტემისთვის ინფრასტრუქტურის შეთავაზება.
ჰოსტინგ-მოდელი ეს არის საკუთარი საპროცესინგო ბიზნესის განვითარების ეფექტური მეთოდი. ეს არის რაციონალური მიდგომა in-house საპროცესინგო ცენტრის აგებისადმი, რომლის თანაობისას დამკვეთი იღებს კონკურენტული ბრძოლის ეფექტურ ინსტრუმენტს.

Подробнее
Smart Hosting
ეკვაირინგი
გადარიცხვები და გადახადები
ემისია
უსაფრთხოება და ფროდ მონიტორინგი
Smart Hosting
მოგვწერეთ, აუცილებლად დაგიკავშირდებით და დეტალურად განვიხილავთ თქვენთვის საინტერესო სერვისს.
დაკავშირება ჩვენთან
აქ შეგიძლიათ შეამოწმოთ ჩვენი დამუშავების რამდენიმე ძირითადი ფუნქცია, მაგალითად, ვირტუალური ბარათის გაცემა, კლიენტების რეგისტრაცია.
Sandbox