Вернуться назад Главная პროდუქტებიუსაფრთხოება და ფროდ მონიტორინგი

უსაფრთხოება და ფროდ მონიტორინგი

უსაფრთხოება და ფროდ მონიტორინგი

ყოველთვის ერთი ნაბიჯით წინ იყავით BPCProcessing-ის ფროდ მონიტორინგის კომპლექსურ სერვისთან ერთად. ჩვენი უნიკალური სისტემა მუდმივად აანალიზებს მონაცემების დიდ მოცულობას, რეალური დროის რეჟიმში საეჭვო კანონზომიერებების და დარღვევების გამოვლენით.

პანდემიის შემდგომ მსოფლიოში ელექტრონული კომერციის ბაზრები, ისევე როგორც საგადახდო მომსახურების ბაზრები, აგრძელებენ ზრდას, მაგრამ სამწუხაროდ, მათთან ერთად იზრდება თაღლითური ტრანზაქციების პროცენტიც.

ყოველთვის ერთი ნაბიჯით წინ ყოფნისთვის ბანკისთვის და მისი კლიენტებისთვის საჭიროა ფროდისთვის წინააღმდეგობის გაწევის სისტემების მუდმივად სრულყოფა ცოდნის დაგროვებისა და თანამშრომლების სწავლების გზით.

ჩვენ ვთავაზობთ კომპლექსურ გადაწყვეტილებას თაღლითობის თავიდან ასარიდებლად, რაც მოიცავს ყველა სახის ტრანზაქციის და ჯპერაციების დაცვას ონლაინ რეჟიმში, რაც იძლევა ფროდის სწრაფად გამოვლენის და დაბლოკვის საშუალებას.

BPCProcessing-ის ყველა გადაწყვეტილება შეესაბამება უსაფრთხოების საერთაშორისო პროტოკოლებს.

ფროდ მონიტორინგი უზრუნველყოფს:

  • ტრანზაქციების 100% მონიტორინგს
  • მომართვის დრეკადობას
  • ანგარიშების გენერაციას
  • შეტყობინებას SMS-ით და ელექტრონული ფოსტით
  • კლიენტის სახსრების უსაფრთხოებას და რეპუტაციას
  • PA DSS მოთხოვნების შესაბამისობას

3-D Secure

ციფრული კომერცია და ტრანზაქციების საერთო მოცულობა აღმავლობის გზაზეა, მაგრამ, სამწუხაროდ, იზრდება აგრეთვე თაღლითური ტრანზაქციების რაოდენობაც. ამ რისკის მინიმუმამდე დასაყვანად ახლა თქვენ შეგიძლიათ თქვენს კლიენტებს შესთავაზოთ სერვისი 3-D Secure გადახდის ყველა სცენარისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გსურთ შესთავაზოთ თქვენს კლიენტებს ციფრული გადახდების ყველაზე უსაფრთხო და საიმედო ხერხები, მათ სჭირდებათ აგრეთვე გადახდის მოხერხებული მეთოდი კლიენტების ოპტიმალურად მომსახურებისთვის. 3-D Secure-ის მეშვეობით ბანკები და PSP შეძლებენ უკეთესი საგადახდო სერვისის და უსაფრთხო საგადახდო გამოცდილების შეთავაზებას.

BPCProcessing მუშაობს განახლებული პროტოკოლით 3-D Secure 2.2.

Другие продукты
ეკვაირინგი

სავაჭრო და ინტერნეტ ექვაირინგის ჩართვა.
მიეცით თქვენს კლიენტებს საშუალება ნებისმიერ რეგიონში გამოიყენონ გადახდის მათთვის უფრო სასურველი ხერხი. შეამცირეთ დაწკაპუნებების რაოდენობა შეძენას, გაყიდვას და ჩექაუთს შორის. კლიენტების უნაკლო გამოცდილება – ბიზნესის ზრდის საუკეთესო გარანტიაა.

Подробнее
ეკვაირინგი
გადარიცხვები და გადახადები

მომსახურების და საქონლის საფასურის გადახდა არასდროს ყოფილა ასე სწრაფი და კომფორტული. გადარიცხვების ყველა სცენარის: С2С, B2B, C2B მხარდაჭერა, აგრეთვე მაღაზიაში, საიტზე, მოწოდებისას გადახდის ერთიანი გადაწყვეტილება.

Подробнее
გადარიცხვები და გადახადები
ემისია

ნებისმიერი ფორმატის ბარათების გამოშვების გადაწყვეტილება: prepaid, ვირტუალური, კლასიკური.
დრეკადი და პერსონალიზებული ინსტრუმენტი ნებისმიერი სახეობის ბარათების (პლასტიკური, უკონტაქტო და მთლიანად ვირტუალური) გამოშვებისთვის. ფული ნებისმიერ მოწყობილობაზე.

Подробнее
ემისია
Smart Hosting

ბანკის საპროცესინგო სისტემისთვის ინფრასტრუქტურის შეთავაზება.
ჰოსტინგ-მოდელი ეს არის საკუთარი საპროცესინგო ბიზნესის განვითარების ეფექტური მეთოდი. ეს არის რაციონალური მიდგომა in-house საპროცესინგო ცენტრის აგებისადმი, რომლის თანაობისას დამკვეთი იღებს კონკურენტული ბრძოლის ეფექტურ ინსტრუმენტს.

Подробнее
Smart Hosting
BPC LAB

ლაბორატორია საკუთარი საბანკო გადაწყვეტილებების შექმნისა და შემუშავებისთვის.
განავითარეთ ბიზნესი, დატესტეთ ახალი სერვისები და პეროდუქტები ჩვენს პლატფორმაზე. მაღალმწარმოებლური ინფრასტრუქტურა და შეუზღუდავი შესაძლებლობები პროექტების მასშტაბირებისთვის.

Подробнее
BPC LAB
ეკვაირინგი
გადარიცხვები და გადახადები
ემისია
Smart Hosting
BPC LAB
მოგვწერეთ, აუცილებლად დაგიკავშირდებით და დეტალურად განვიხილავთ თქვენთვის საინტერესო სერვისს.
დაკავშირება ჩვენთან
აქ შეგიძლიათ შეამოწმოთ ჩვენი დამუშავების რამდენიმე ძირითადი ფუნქცია, მაგალითად, ვირტუალური ბარათის გაცემა, კლიენტების რეგისტრაცია.
Sandbox