Вернуться назад Главная კომპანიის ბლოგისაბანკო ბარათების ემისია

საბანკო ბარათების ემისია

დღეს საბანკო ბარათი აქვს პრაქტიკულად ყველა ადამიანს. ის მიბმულია საბანკო ანგარიშზე, რომელზეც ხდება ხელფასის, სტიპენდიის, სოციალური გადასახადების და სხვა დანარიცხების ჩარიცხვა. ეს მოხერხებული საგადასახადო ინსტრუმენტია, რომელიც იძლევა სხვადასხვა ფინანსური ოპერაციების სწრაფად და უსაფრთხოდ შესრულების საშუალებას. ნაღდი ფული გადახდისთვის სულ უფრო იშვიათად გამოიყენება. სტატისტიკის თანახმად საგადასახადო საბანკო ბარათების ემისიის მოცულობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში 60%-ით გაიზარდა. სადებეტო და საკრედიტო ბარათების დამზადება და გამოშვება – რთული პროცესია. მისი გაცნობიერება – ფინანსური ცოდნის ერთ-ერთი პირობაა.

საბანკო ბარათების ემისიის წესი

საბანკო ბარათების ემისია – ეს არის საბანკო პროდუქტების მიმოქცევაში გაშვების, გაფორმების და მომსახურების საქმიანობა. ეს პროცესი რეგლამენტირებულია რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის 24.12.04 წლის დებულებით # 266-П. აღნიშნულ დოკუმენტში მოყვანილია ზოგადი დებულებები, აგრეთვე ფინანსური ოპერაციები, რომელთა შესრულება შეუძლიათ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომლებსაც აქვთ საგადასახადო და საკრედიტო ბარათები.

2018 წელს მიღებული მონაცემებით საკრედიტო-საფინანსო ორგანიზაციებმა გამოუშვეს თითქმის 270 მლნ ბარათი. ყველაზე ხშირად ხორციელდება MasterCard და VISA საგადასახადო სისტემების საბანკო ბარათების ემისია. გარდა ამისა შარშან აქტიურად ხდებოდა MIR ბარათების გამოშვება. ეს ბარათები გათვლილია სოციალურ სფეროზე, ამიტომ მათ მფლობელებს წარმოადგენენ სახელმწიფო დაწესებულებების მუშაკები, სამხედრო მომსახურეები, სტუდენტები, პენსიონერები.

საბანკო ბარათების ემისიის განხორციელება

ჩვეულებისამებრ, პროცედურის პირველი ეტაპია კლიენტის განცხადება. მისი შეტანა შეიძლება ბანკის განყოფილებაში ან ინტერნეტის მეშვეობით. ამის მერე ხდება შემდეგი ქმედებების შესრულება:

განცხადების რეგისტრაცია და გადაცემა რეესტრში ბანკის ბარათების ემისიაზე; პროცესინგის ცენტრი აწარმოებს პლასტიკურ ბარათს, შეაქვს საჭირო ინფორმაცია ჩიპზე; მწარმოებელი გადასცემს მზა ბარათს საფინანსო-საკრედიტო ორგანიზაციის განყოფილებას; ბანკი გადასცემს ბარათს კლიენტს პირადად, აგზავნის ფოსტით ან კურიერით.

საბარათე პროდუქტების საწარმოებლად საჭიროა მაღალტექნოლოგიური მოწყობილობა და თანამედროვე პროგრამული უზრუნველყოფა. ამას თან სდევს დიდი ხარჯები ექსპლუატაციაზე, სერტიფიკაციაზე და მომსახურებაზე. ამიტომ საკრედიტო-საფინანსო ორგანიზაციები ბარათების გამოშვებას და მომსახურებას ავალებენ საპროცესინგო ცენტრებს.

საბანკო ბარათების ემისიის მომსახურება

BPC Processing — ეს არის საერთაშორისო კომპანია, რომელიც მუშაობს SmartVista პროგრამულ უზრუნველყოფასთან. ჩვენ ვახორციელებთ MIR, VISA, MasterCard, UnionPay საგადასახადო სისტემების საბანკო ბარათების ემისიას. გთავაზობთ საბარათე პროდუქტების გამოშვების და მომსახურების სრულ კომპლექსს, რომელშიც შედის:

  • ბარათის სწრაფი პერსონალიზაცია და პარამეტრების მორგება კლიენტის მოთხოვნებზე;
  • სტანდარტული პროდუქტების ოპერატიულად მოწოდება;
  • ბარათების მიერთება Apple Pay, Google Pay სერვისებთან;
  • SMS და push შეტყობინებების დაგზავნა;
  • სხვადასხვა ანგარიშების მომზადება;
  • ლოიალობის პროგრამების ჩართვა;
  • საპრეტენზიო სამუშაოს ჩატარება.

საბანკო ბარათების ემისიის მომსახურების გამოსაყენებლად დატოვეთ ელექტრონული შეკვეთა საიტზე. მენეჯერი მალე დაგიკავშირდებათ თანამშრომლობის პირობებზე მოსალაპარაკებლად.

კონტაქტები
ტელეფონი:
მისამართი:
Office 204, building 3, Dubai Studio City P.O. Box 478892, Dubai
Your name *
Fill in the field
Email *
Fill in the field
Your phone *
Fill in the field
Company name *
Fill in the field
Message *
Fill in the field
BPC requires the contact information you provide to us in order to contact you about our products and services. You may unsubscribe from these communications at any time. Please review our Privacy Policy for information on how to unsubscribe, as well as our privacy policy and commitment to protecting your privacy. Privacy Policy.